Spitzkoppen Lodge

Spitzkoppe - Selbstfahrerreise Namibia
Spitzkoppen Lodge - Kalahari Calling
Spitzkoppe, Namibia

Lodge an der Spitzkoppe, einem bekannten Inselberg in Namibia. 

Aktivitäten: 
Spaziergänge an der Spitzkoppe
Lodge/Unterkunft: 
Spitzkoppen Lodge